ทรงพระเจริญ

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ขอพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไฟว์สตาร์  โปรดักชั่น จำกัด