๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด