ภาพบรรยากาศพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562
เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 4 ตุลาคม โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ 15 เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

โดย คุณเธียร พรวาณิชย์ (ประธานกรรมการบริษัทฯ) และ คุณเกียรติคุณ เอี่ยมพึ่งพร (กรรมการ)  ขึ้นรับมรดกภาพยนตร์ของชาติในครั้งนี้

ภาพยนตร์ ของ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ได้แก่

1.ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด CRAZY ME (2536)

2.ฝัน บ้า คาราโอเกะ FUN BAR KARAOKE (2540)