ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น เปิดรับนักแสดงหน้าใหม่

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้

สามารถส่งรูปถ่ายพร้อมคลิปแนะนำตัวเองมาได้ที่

E-mail : fivestarentmovie@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561