จบคอร์สกันไปแล้ว สำหรับโครงการแรกของ มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร กับโครงการ “ปั้นน้ำเป็นเงิน” ที่สนับสนุนคนเขียนบทภาพยนตร์ไทย ให้พัฒนาเติบโตและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เปิดอบรมพัฒนาความรู้มาตั่งแต่ต้นปี 2557 โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาพยนตร์ เป็นระยะเวลากว่า 3เดือน และ ในอาทิตย์สุดท้ายของการอบรมได้มีการทดสอบถึงสิ่งที่ได้เรียนมา โดยให้ทุกคนเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมา 1 เรื่อง สำหรับนำเสนอให้กับบริษัทผลิตภาพยนตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ (บริษัท GTH), คุณฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการ “ปั้นน้ำเป็นเงิน”), คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (บริษัท บาแรมยู), เป็นเอก รัตนเรือง (ผู้กำกับภาพยนตร์), คุณอมราพร แผ่นดินทอง (คนเขียนบทจากบริษัท GTH), คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร (บริษัท เอ็ม พิคเจอร์), คุณโสฬส สุขุม (ผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระ) และคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร (บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น) มาเป็นกรรมการตัดสิน และให้คำแนะนำ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมการเขียนบทภาพยนตร์ ทั้ง 30 คน เป็นการปิดท้าย ณ ที่ทำการมูลนิธิ ถนนพระราม 9 เมื่อวันก่อน

Source : http://newsplus.co.th/29183