โฮ่ง

DOG

เรื่องย่อ :

เรื่องของเจ้าแก่นหมาแสนรู้ของวรุฒ และเจ้านุ่นขนปุยหมาของคุณปู่ของดิลกซึ่งหนีออกจากบ้าน ได้รับการดูแลจากคุณหมอจินตหราซึ่งเป็นสัตวแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็นลิ้นจี่ ดิลกให้นักสืบตามหาเจ้านุ่น เพราะต้องการ เอามาเห่าให้เซพของเจ้าคุณปู่เปิด จึงจะเปิดพินัยกรรมได้ การตามหาจึงเกิดขึ้นพร้อมกับขบวนการตามจับหมาไปทำหมาหัน เพื่อส่งขายของมงคลเจ้าของกิจการ นักสืบได้จับลิ้นจี่มาให้ดิลก แต่เรื่องทั้งหมดถูกเปิดเผยโดยทนาย ว่าคุณปู่ต้องการดูปัญญาของหลานๆ ว่าจะมีความฉลาดแค่ไหน เจ้าแก่นนำวรุฒ และจินตหราไปหาเจ้าลิ้นจี่ และได้กลับคืนมา

DIRECTED BY:
อุดมศิลป์ ปัจชัยโย

STAR:
วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, อัครา อมาตยกุล

RELEASE DATE:
16 พฤษภาคม 2534

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
109

โฮ่ง

DOG

โฮ่ง
DOG

เรื่องย่อ :

เรื่องของเจ้าแก่นหมาแสนรู้ของวรุฒ และเจ้านุ่นขนปุยหมาของคุณปู่ของดิลกซึ่งหนีออกจากบ้าน ได้รับการดูแลจากคุณหมอจินตหราซึ่งเป็นสัตวแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็นลิ้นจี่ ดิลกให้นักสืบตามหาเจ้านุ่น เพราะต้องการ เอามาเห่าให้เซพของเจ้าคุณปู่เปิด จึงจะเปิดพินัยกรรมได้ การตามหาจึงเกิดขึ้นพร้อมกับขบวนการตามจับหมาไปทำหมาหัน เพื่อส่งขายของมงคลเจ้าของกิจการ นักสืบได้จับลิ้นจี่มาให้ดิลก แต่เรื่องทั้งหมดถูกเปิดเผยโดยทนาย ว่าคุณปู่ต้องการดูปัญญาของหลานๆ ว่าจะมีความฉลาดแค่ไหน เจ้าแก่นนำวรุฒ และจินตหราไปหาเจ้าลิ้นจี่ และได้กลับคืนมา

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
อุดมศิลป์ ปัจชัยโย

STAR:
วรุฒ วรธรรม, จินตหรา สุขพัฒน์, อัครา อมาตยกุล

RELEASE DATE:
16 พฤษภาคม 2534

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
109