โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

YOUNGSTER LOVE

เรื่องย่อ :

ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลาะกันเสมอ พ่อจึงกีดกันไม่ให้ลิดาคบกับโจ๋ โจ๋ถูกจิ๊กโก๋ทำร้าย พ่อของลิดาช่วยไว้และห้ามไม่ให้มายุ่งกับลิดาอีก ครอบครัวของโจ๋ต้องย้ายบ้านอีกครั้ง ก่อนไปโจ๋ต้องเข้าแข่งกีฬาแทนเพื่อนที่เคยมีเรื่องกัน โจ๋กลายเป็นที่รักของเพื่อนๆ และคุณครูพ่อของลิดาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ โจ๋และพ่อมาช่วยไว้ ทั้งสองครอบครัวจึงเข้าใจกันและยอมให้โจ๋และลิดาคบกันต่อไป

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
อุดมศิลป์ ปัจชัยโย

STAR:
ธัญญาเรศ รามณรงค์, สายฟ้า เศรษฐบุตร

RELEASE DATE:
29 ธันวาคม 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
114

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋

YOUNGSTER LOVE

โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋
YOUNGSTER LOVE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ครอบครัวของโจ๋ย้ายบ้านบ่อยโจ๋จึงไม่ค่อยมีเพื่อน มีเพียงลิดาที่เป็นเพื่อนที่รู้ใจ แต่พ่อของทั้งสองมีเรื่องทะเลาะกันเสมอ พ่อจึงกีดกันไม่ให้ลิดาคบกับโจ๋ โจ๋ถูกจิ๊กโก๋ทำร้าย พ่อของลิดาช่วยไว้และห้ามไม่ให้มายุ่งกับลิดาอีก ครอบครัวของโจ๋ต้องย้ายบ้านอีกครั้ง ก่อนไปโจ๋ต้องเข้าแข่งกีฬาแทนเพื่อนที่เคยมีเรื่องกัน โจ๋กลายเป็นที่รักของเพื่อนๆ และคุณครูพ่อของลิดาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ โจ๋และพ่อมาช่วยไว้ ทั้งสองครอบครัวจึงเข้าใจกันและยอมให้โจ๋และลิดาคบกันต่อไป

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
อุดมศิลป์ ปัจชัยโย

STAR:
ธัญญาเรศ รามณรงค์, สายฟ้า เศรษฐบุตร

RELEASE DATE:
29 ธันวาคม 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
114

GALLERY