โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ

TIME MACHINE 1

เรื่องย่อ :

นักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ได้ไปเที่ยวป่าล่องแพ โดยมีนายพรานโก๊ะ ลูกชายของกำนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นผู้นำทาง ระหว่างทางที่กำลังล่องแพ เกิดไฟป่าขึ้น ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้หลงไปอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างทหารพม่ากับโจรป่า นายพรานโก๊ะต้องนำนักศึกษากลุ่มนี้กลับเมืองไทยให้ได้ แต่ด้วยความเปิ่นของนายพรานโก๊ะ ก็นำนักศึกษากลุ่มนี้หลงป่าอีก ไปเจอกับสัตว์ป่ามากมาย จนไปเจอโจรป่าจับตัวเรียกค่าไถ่ โก๊ะและโอจะต้องนำเงินมาไถ่ตัวเพื่อนๆ ที่ถูกจับให้ได้ กำจัดสามารถพาเพื่อนหลบหนีออกมาได้ แต่ก็ถูกพวกโจร ไล่ล่าจนมาพบโก๊ะและโอกลางทาง จากนั้นพวกโก๊ะก็พยายามเดินทางกลับประเทศไทยจนสำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารพม่าในการกำจัดกลุ่มโจรนี้

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
เจดีย์ พิพัฒน์

STAR:
แอน ทองประสม, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
7 มิถุนายน 2534

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
108

โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ

TIME MACHINE 1

โก๊ะจ๋า ป่านะโก๊ะ
TIME MACHINE 1

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

นักศึกษาสถาบันแห่งหนึ่ง ได้ไปเที่ยวป่าล่องแพ โดยมีนายพรานโก๊ะ ลูกชายของกำนันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นผู้นำทาง ระหว่างทางที่กำลังล่องแพ เกิดไฟป่าขึ้น ทำให้นักศึกษากลุ่มนี้หลงไปอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างทหารพม่ากับโจรป่า นายพรานโก๊ะต้องนำนักศึกษากลุ่มนี้กลับเมืองไทยให้ได้ แต่ด้วยความเปิ่นของนายพรานโก๊ะ ก็นำนักศึกษากลุ่มนี้หลงป่าอีก ไปเจอกับสัตว์ป่ามากมาย จนไปเจอโจรป่าจับตัวเรียกค่าไถ่ โก๊ะและโอจะต้องนำเงินมาไถ่ตัวเพื่อนๆ ที่ถูกจับให้ได้ กำจัดสามารถพาเพื่อนหลบหนีออกมาได้ แต่ก็ถูกพวกโจร ไล่ล่าจนมาพบโก๊ะและโอกลางทาง จากนั้นพวกโก๊ะก็พยายามเดินทางกลับประเทศไทยจนสำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากทหารพม่าในการกำจัดกลุ่มโจรนี้

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
เจดีย์ พิพัฒน์/span>
STAR:
แอน ทองประสม, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
7 มิถุนายน 2534

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
108

GALLERY