แรงอธิษฐาน

RANG ATHITHARN

เรื่องย่อ :

“ปัทมา” เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน โดยไม่รู้ว่าแท้จริงๆแล้วพ่อแม่ของตนคือ “ประภาส” และ “มณี” ถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจาก ประภาสขัดใจพี่สาวมาแต่งงานกับมณี แทนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อรัตนา ปัทมาได้มีโอกาสมาเรียนที่กรุงเทพฯ ที่ซึ่งเธอได้พบรักกับรพีพันธ์ ชายผู้ที่รัตนาต้องการให้แต่งงานกับ “ประกายรัตน์” ลูกสาวของตน ปัทมาจึงโดนกลั่นแกล้งจากรัตนาและพวก

ความรักของปัทมาและรพีพันธ์จะเป็นไปได้หรือไม่ และปัทมาจะได้ล่วงรู้ถึงชาติกำเนิดของตนได้หรือเปล่า

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

RELEASE DATE:
27 มกราคม 2527

GENRE:
Drama

Duration (mins):
128

แรงอธิษฐาน

RANG ATHITHARN

แรงอธิษฐาน
RANG ATHITHARN

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

“ปัทมา” เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน โดยไม่รู้ว่าแท้จริงๆแล้วพ่อแม่ของตนคือ “ประภาส” และ “มณี” ถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจาก ประภาสขัดใจพี่สาวมาแต่งงานกับมณี แทนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อรัตนา ปัทมาได้มีโอกาสมาเรียนที่กรุงเทพฯ ที่ซึ่งเธอได้พบรักกับรพีพันธ์ ชายผู้ที่รัตนาต้องการให้แต่งงานกับ “ประกายรัตน์” ลูกสาวของตน ปัทมาจึงโดนกลั่นแกล้งจากรัตนาและพวก

ความรักของปัทมาและรพีพันธ์จะเป็นไปได้หรือไม่ และปัทมาจะได้ล่วงรู้ถึงชาติกำเนิดของตนได้หรือเปล่า

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

RELEASE DATE:
27 มกราคม 2527

GENRE:
Drama

Duration (mins):
128

GALLERY