แม้เลือกเกิดได้

IF I CAN CHOOSE TO BE BORN

 

เรื่องย่อ :

“พร” นางโลมใน บ้านเสน่ห์จันทร์ เกิดท้องขึ้นมา และต้องการเอาเด็กไว้ “ฟอง” ที่ทำงานในบ้านสุขสำราญ ซึ่งเป็นบ้านที่ใช้การทารุณกรรมมากกว่า

พรเกิดเจ็บท้อง คลอดลูกได้เพียง 2 วันก็ออกมารับแขก เหมือนเดิม และได้พบกับ “สิงห์” ที่มาเที่ยว และถูกใจพร จึงมาหาและพาพรไปอยู่ด้วยกัน พรไปอยู่กับสิงห์โดยไม่รู้เบื้องหลังของสิงห์เลย ฟองฆ่าตัวตาย เพราะไม่สามารถทนความรุนแรงในบ้านสุขสำราญได้

สิงห์ฆ่าคนมาก่อนจึงถูกตำรวจจับ เขาสั่งให้พรไปรอรับตนเมื่อออกจากเรือนจำ พรตัดสินใจกลับไปรอสิงห์ และใช้ชีวิตที่บ้านนอกกับลูกของเธอ

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สีหเดช ชุมสาย ณ อยุธยา

RELEASE DATE:
20 กุมภาพันธ์ 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
114

แม้เลือกเกิดได้

IF I CAN CHOOSE TO BE BORN

 

แม้เลือกเกิดได้
IF I CAN CHOOSE TO BE BORN

เรื่องย่อ :

“พร” นางโลมใน บ้านเสน่ห์จันทร์ เกิดท้องขึ้นมา และต้องการเอาเด็กไว้ “ฟอง” ที่ทำงานในบ้านสุขสำราญ ซึ่งเป็นบ้านที่ใช้การทารุณกรรมมากกว่า

พรเกิดเจ็บท้อง คลอดลูกได้เพียง 2 วันก็ออกมารับแขก เหมือนเดิม และได้พบกับ “สิงห์” ที่มาเที่ยว และถูกใจพร จึงมาหาและพาพรไปอยู่ด้วยกัน พรไปอยู่กับสิงห์โดยไม่รู้เบื้องหลังของสิงห์เลย ฟองฆ่าตัวตาย เพราะไม่สามารถทนความรุนแรงในบ้านสุขสำราญได้

สิงห์ฆ่าคนมาก่อนจึงถูกตำรวจจับ เขาสั่งให้พรไปรอรับตนเมื่อออกจากเรือนจำ พรตัดสินใจกลับไปรอสิงห์ และใช้ชีวิตที่บ้านนอกกับลูกของเธอ

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สีหเดช ชุมสาย ณ อยุธยา

RELEASE DATE:
20 กุมภาพันธ์ 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
114