เพื่อนรัก

FRIENDS

 

เรื่องย่อ :

เรื่องราวมิตรภาพอันบริสุทธิ์ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไม่มีอะไรมาแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือภาษา ภุชงค์ จิมมี่ หมวย เป็นเพื่อนรักกัน เด็กทั้งสามหนีไปเที่ยว และหลงทาง และที่นั่นคือจุดเริ่มต้นมิตรภาพและความผูกผันที่เด็กทั้ง 3 คนจะไม่มีวันลืม

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
ปัทมา ปานทอง, ปัทม์ ปัทมจิตร, Dana Myers,
พอหทัย พุกกะณะสุต

RELEASE DATE:
15 มกราคม 2520

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124

เพื่อนรัก

FRIENDS

 

เพื่อนรัก
FRIENDS

เรื่องย่อ :
เรื่องราวมิตรภาพอันบริสุทธิ์ของเด็กทั้ง 3 คน โดยไม่มีอะไรมาแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือภาษา ภุชงค์ จิมมี่ หมวย เป็นเพื่อนรักกัน เด็กทั้งสามหนีไปเที่ยว และหลงทาง และที่นั่นคือจุดเริ่มต้นมิตรภาพและความผูกผันที่เด็กทั้ง 3 คนจะไม่มีวันลืม

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
ปัทมา ปานทอง, ปัทม์ ปัทมจิตร, Dana Myers, พอหทัย พุกกะณะสุต

RELEASE DATE:
15 มกราคม 2520

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124