เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง

TENG PA TA TING NONG

 

เรื่องย่อ :

เด่น เด๋อ และเทพ ชวนกันมาทำงานที่กรุงเทพฯ พวกเด่นพักอยู่ที่โรงแรมของเสี่ยบู๊ แต่ไม่มีเงินให้ จึงต้องทำงานชดใช้ ตั๊กไปรับพวกเด่นมาอยู่ด้วย พวกเด่นทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น หลายครั้งจากความเปิ่นของพวกเขา

เด่นได้ยินข่าวมาว่า สมศักดิ์แอบชอบตั๊กและได้วางแผนจะปล้ำตั๊ก เด่นจัดการกับสมศักดิ์จนหมดสภาพ หลังจากนั้นสมศักดิ์พาพวกมารุมซ้อม เด่น เด๋อ และเทพ จนต้องเข้าโรงพยาบาล ตั๊ก เต่า และโฉม จึงมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล และในตอนนี้เอง เด่น เด๋อและเทพจึงตัดสินใจบอกรักหญิงทั้งสามคน

DIRECTED BY:
นิยม ตันติเวชกุล

STAR:
มยุรา ธนะบุตร, เด่น ดอกประดู่

RELEASE DATE:
1 เมษายน 2521

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
73

เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง

TENG PA TA TING NONG

 

เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง
TENG PA TA TING NONG

เรื่องย่อ :
เด่น เด๋อ และเทพ ชวนกันมาทำงานที่กรุงเทพฯ พวกเด่นพักอยู่ที่โรงแรมของเสี่ยบู๊ แต่ไม่มีเงินให้ จึงต้องทำงานชดใช้ ตั๊กไปรับพวกเด่นมาอยู่ด้วย พวกเด่นทำให้เกิดเรื่องวุ่นๆขึ้น หลายครั้งจากความเปิ่นของพวกเขา

เด่นได้ยินข่าวมาว่า สมศักดิ์แอบชอบตั๊กและได้วางแผนจะปล้ำตั๊ก เด่นจัดการกับสมศักดิ์จนหมดสภาพ หลังจากนั้นสมศักดิ์พาพวกมารุมซ้อม เด่น เด๋อ และเทพ จนต้องเข้าโรงพยาบาล ตั๊ก เต่า และโฉม จึงมาเยี่ยมที่โรงพยาบาล และในตอนนี้เอง เด่น เด๋อและเทพจึงตัดสินใจบอกรักหญิงทั้งสามคน

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
นิยม ตันติเวชกุล

STAR:
มยุรา ธนะบุตร, เด่น ดอกประดู่

RELEASE DATE:
1 เมษายน 2521

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
73