เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง

TAPE PA BUD TA TING NONG

 

เรื่องย่อ :

“เด่น” ได้รับรางวัลจากรายการ Happy Day เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ลลนา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรายการมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ได้พาเด่น กับ เพื่อน คือ “เด๋อ” และ “เทพ” เที่ยวจนทั่วพัทยา

พวกเขาเที่ยวไปยังที่ต่างๆอย่างไม่ชำนาญการ ทำให้เกิดเหตุการณ์ชวนหัว และเกิดอันตรายหลายครั้ง

อ่านต่อ

ลลนาดูแลพวกเขาอย่างดีจนเด่นเกิดหลงรักและขอแต่งงาน แต่หญิงสาวขอให้ดูใจกันไปก่อนตลอดระยะเวลาที่เด่นและพวกยังไม่กลับบ้านนอก

และเมื่อกลับจากการท่องเที่ยวคราวนั้น ชีวิตรักของพวกเขาจะลงเอยเช่นไร

DIRECTED BY:
นิยม  ตันติเวชกุล 

STAR:
ลลนา สุลาวัลย์, เด่น ดอกประดู่ , เด๋อ ดอกสะเดา ,       เทพ โพธิ์งาม 

RELEASE DATE:
15 ตุลาคม 2520

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
92

เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง

TAPE PA BUD TA TING NONG

 

เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง
TAPE PA BUD TA TING NONG

เรื่องย่อ :

“เด่น” ได้รับรางวัลจากรายการ Happy Day เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ลลนา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรายการมีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ได้พาเด่น กับ เพื่อน คือ “เด๋อ” และ “เทพ” เที่ยวจนทั่วพัทยา

พวกเขาเที่ยวไปยังที่ต่างๆอย่างไม่ชำนาญการ ทำให้เกิดเหตุการณ์ชวนหัว และเกิดอันตรายหลายครั้ง

อ่านต่อ

ลลนาดูแลพวกเขาอย่างดีจนเด่นเกิดหลงรักและขอแต่งงาน แต่หญิงสาวขอให้ดูใจกันไปก่อนตลอดระยะเวลาที่เด่นและพวกยังไม่กลับบ้านนอก

และเมื่อกลับจากการท่องเที่ยวคราวนั้น ชีวิตรักของพวกเขาจะลงเอยเช่นไร

DIRECTED BY:
สมพงษ์ ตรีบุปผา

STAR:
ลลนา สุลาวัลย์, เด่น ดอกประดู่

RELEASE DATE:
15 ตุลาคม 2520

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
92