อนึ่งคิดถึงพอสังเขป1

I MISS YOU

 

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจาก ประสบการณ์หลายยุคในหลายโรงเรียน ซึ่งรำลึกถึงวันเก่าๆ สมัยเมื่อครั้งยังอยู่ในโรงเรียนและไม่มีวันย้อนกลับไปในวันเก่านั้นได้อีก ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องราวของครูและนักเรียน ที่ได้สร้างสัมพันธ์กันไว้ ทั้งความรัก ความเป็นเพื่อน ความสนุกสนานของเด็กวัยเรียน

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

STAR:
จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เจน โมนิก้า

RELEASE DATE:
7 เมษายน 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
112

อนึ่งคิดถึงพอสังเขป1

I MISS YOU

 

อนึ่งคิดถึงพอสังเขป1
I MISS YOU

HDLOGO_G30  Hooq-30px

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจาก ประสบการณ์หลายยุคในหลายโรงเรียน ซึ่งรำลึกถึงวันเก่าๆ สมัยเมื่อครั้งยังอยู่ในโรงเรียนและไม่มีวันย้อนกลับไปในวันเก่านั้นได้อีก ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องราวของครูและนักเรียน ที่ได้สร้างสัมพันธ์กันไว้ ทั้งความรัก ความเป็นเพื่อน ความสนุกสนานของเด็กวัยเรียน

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

STAR:
จักรกฤษณ์ อำมรัตน์, เจน โมนิก้า

RELEASE DATE:
7 เมษายน 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
112

GALLERY