หลวงตา ภาค1

The Old Monk 1

 

เรื่องย่อ :

เรื่องราวของเด็กชายที่ตามพ่อแม่ไปอาศัยอยู่กับหลวงตาใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เขาได้รู้วิธีหาเงินของพ่อแม่ และยิ่งไปกว่านั้น ความจริงมันโหดร้าย และเรื่องราวในภาพยนตร์สะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ในสังคมกับ พุทธศาสนา

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
เพิ่มพล เชยอรุณ

STAR:
ล้อต๊อก, จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์

RELEASE DATE:
8 เมษายน 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):
133

หลวงตา ภาค1

The Old Monk 1

 

หลวงตา ภาค1
The Old Monk 1

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

เรื่องราวของเด็กชายที่ตามพ่อแม่ไปอาศัยอยู่กับหลวงตาใจดีที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เขาได้รู้วิธีหาเงินของพ่อแม่ และยิ่งไปกว่านั้น ความจริงมันโหดร้าย และเรื่องราวในภาพยนตร์สะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ในสังคมกับ พุทธศาสนา

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
เพิ่มพล เชยอรุณ

STAR:
ล้อต๊อก, จตุพล ภูอภิรมย์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์

RELEASE DATE:
8 เมษายน 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):
133

GALLERY