สะแด่วแห้ว

HERO HAEW

เรื่องย่อ :

ที่โรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เด็กนักเรียนชายชั้น ม. 6 ที่อาจารย์พากันปวดหัวและเบือนหน้าหนีในพฤติกรรมอันพิลึกพิเรน ก็คือ กลุ่มของแห้ว สมาชิกในกลุ่มของแห้ว (มอส ปฏิภาณ) เป็นชายหนุ่มล้วน ๆ ที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันออกไป อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะร่วมหัวจมท้ายกันได้ ถ้ามิใช่พรหมลิขิต

อ่านต่อ

แห้ว (มอส ปฏิภาณ) วัยรุ่นขนานแท้ที่รวบรวมความกล้า บ้าบิ่น ห้าว ซ่า มาอยู่ในตัวเอง
เต๋า (สมชาย เข็มกลัด) มีความสามารถพิเศษในการขับรถแข่ง
ฟ้า (ตรี สุขเกษม) วัยรุ่นยุคใหม่ ที่ค่อนข้างก้ำกึ่งไปทางผู้ใหญ่
ต่าย (เอก) ตัวแทนของวัยรุ่นเจ้าปัญหา
แดง (ศรัณย์ สาครสิน) หนุ่ม “ซื่อบื้อ”
อาเหลียง (เฉลิมพล บุญรอด) อ้วนแต่มีความมั่นใจ อุปนิสัย “ขี้หลี”
น๊อต (ปราโมทย์ แสงศร) คลั่งไคล้ดนตรีร๊อคเป็นชีวิตจิตใจ
ทั้งหมด 6 คน คือวัยรุ่นกลุ่มปานกลางที่บังเอิญเข้าไปพบกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเองไม่คิดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นจน ทำให้พวกเขาต้องผจญภัย ฟันฝ่า และขบคิดปัญหาต่าง ๆ….
ติดตามความสนุก แบบสุด สุด ที่พวกชาวแก็งส์ “สะแด่วแห้ว” ขอรับรองคุณภาพ….

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
ประสรรค์ เพชรพงษ์

STAR:
มอส ปฏิภาณ, สมชาย เข็มกลัด, ปราโมทย์ แสงศร, จิดา จารุสกุล

RELEASE DATE:
9 ตุลาคม 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
119

สะแด่วแห้ว

HERO HAEW

สะแด่วแห้ว
HERO HAEW

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ที่โรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เด็กนักเรียนชายชั้น ม. 6 ที่อาจารย์พากันปวดหัวและเบือนหน้าหนีในพฤติกรรมอันพิลึกพิเรน ก็คือ กลุ่มของแห้ว สมาชิกในกลุ่มของแห้ว (มอส ปฏิภาณ) เป็นชายหนุ่มล้วน ๆ ที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันออกไป อย่างไม่น่าเชื่อว่าจะร่วมหัวจมท้ายกันได้ ถ้ามิใช่พรหมลิขิต

อ่านต่อ

แห้ว (มอส ปฏิภาณ) วัยรุ่นขนานแท้ที่รวบรวมความกล้า บ้าบิ่น ห้าว ซ่า มาอยู่ในตัวเอง
เต๋า (สมชาย เข็มกลัด) มีความสามารถพิเศษในการขับรถแข่ง
ฟ้า (ตรี สุขเกษม) วัยรุ่นยุคใหม่ ที่ค่อนข้างก้ำกึ่งไปทางผู้ใหญ่
ต่าย (เอก) ตัวแทนของวัยรุ่นเจ้าปัญหา
แดง (ศรัณย์ สาครสิน) หนุ่ม “ซื่อบื้อ”
อาเหลียง (เฉลิมพล บุญรอด) อ้วนแต่มีความมั่นใจ อุปนิสัย “ขี้หลี”
น๊อต (ปราโมทย์ แสงศร) คลั่งไคล้ดนตรีร๊อคเป็นชีวิตจิตใจ
ทั้งหมด 6 คน คือวัยรุ่นกลุ่มปานกลางที่บังเอิญเข้าไปพบกับเหตุการณ์ที่พวกเขาเองไม่คิดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นจน ทำให้พวกเขาต้องผจญภัย ฟันฝ่า และขบคิดปัญหาต่าง ๆ….
ติดตามความสนุก แบบสุด สุด ที่พวกชาวแก็งส์ “สะแด่วแห้ว” ขอรับรองคุณภาพ….

DIRECTED BY:
ประสรรค์ เพชรพงษ์

STAR:
มอส ปฏิภาณ, สมชาย เข็มกลัด, ปราโมทย์ แสงศร, จิดา จารุสกุล

RELEASE DATE:
9 ตุลาคม 2535

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
119

GALLERY