วันนั้นคงมาถึง

THAT DAY WILL COME

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์สะท้อนศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง เรื่องราวของไหมทองหญิงสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้การยอด และคุณนาย คุณนายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และตรอมใจด้วยความเจ้าชู้ของผู้การ

อ่านต่อ

ไหมทองมีคนรักคืออภิชาต แต่ทั้งคู่ก็ต้องแยกกันเมื่ออภิชาตไปเรียนต่อเมืองนอกพร้อมกับฟ้าแจ่มเพื่อนรักของไหมทอง โดยทั้งอภิชาตและฟ้าแจ่มต่างก็ลอบคบหามีใจให้กัน โดยที่ไหมทองไม่เคยรู้เลย เธอก็ยังยึดมั่นในความการเฝ้ารออภิชาต โดยไม่ออกนอกลู่ทางเหมือนฝ้ายคำน้องสาว ที่ได้สามีคนเดียวกับบัวคำพี่สาว นี่คือเรื่องราวความรักของหญิงสาวที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่เคยยอมจำนน

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
17 มีนาคม 2527

GENRE:
Drama

Duration (mins):
156

วันนั้นคงมาถึง

THAT DAY WILL COME

วันนั้นคงมาถึง
THAT DAY WILL COME

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์สะท้อนศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง เรื่องราวของไหมทองหญิงสาวที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้การยอด และคุณนาย คุณนายเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง และตรอมใจด้วยความเจ้าชู้ของผู้การ

อ่านต่อ

ไหมทองมีคนรักคืออภิชาต แต่ทั้งคู่ก็ต้องแยกกันเมื่ออภิชาตไปเรียนต่อเมืองนอกพร้อมกับฟ้าแจ่มเพื่อนรักของไหมทอง โดยทั้งอภิชาตและฟ้าแจ่มต่างก็ลอบคบหามีใจให้กัน โดยที่ไหมทองไม่เคยรู้เลย เธอก็ยังยึดมั่นในความการเฝ้ารออภิชาต โดยไม่ออกนอกลู่ทางเหมือนฝ้ายคำน้องสาว ที่ได้สามีคนเดียวกับบัวคำพี่สาว นี่คือเรื่องราวความรักของหญิงสาวที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่เคยยอมจำนน

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
17 มีนาคม 2527

GENRE:
Drama

Duration (mins):
156

GALLERY