รัตนาวดี

RATANAVADEE

 

เรื่องย่อ :

ท่านหญิงรัตนาวดีน้องสาวของท่านชายพจน์ ได้เดินทางประพาสยุโรปกับคุณสร้อยแม่นม โดยที่ท่านชายดนัยเพื่อนสนิทของพี่ชายจะเป็นผู้นำเที่ยว แต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีแม้แต่เงาของท่านชายดนัย จึงทำให้ท่านหญิงรัตนาวดีโกรธมาก ท่านหญิงมาที่บ้านท่านชายดนัย และเข้าใจผิดคิดว่าท่านชายดนัยเป็นนายเล็กคนขับรถ ท่านชายตกกระไดพลอยโจน และเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับท่านหญิงมากขึ้นจึงสมยอม และอาสานำเสด็จประพาสยุโรป ระหว่างประพาสก็ได้พบกับทั้งความสุข และความทุกข์ ความรัก จึงเกิดขึ้นในจิตใจของทั้งสอง วันหนึ่งเมื่อท่านหญิงรัตนวดีได้ทราบความจริงว่าคนที่นำเที่ยวตลอดนั้นไม่ใช่นายเล็ก แต่เป็นท่านชายดนัยที่ตนเกลียดนักหนาจึงโกรธมากเมื่อท่านชายดนัยอธิบายความจริงทั้งสองจึงเข้าใจกัน

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
19 พฤศจิกายน 2528

GENRE:
Drama

Duration (mins):
113

รัตนาวดี

RATANAVADEE

 

รัตนาวดี
RATANAVADEE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ท่านหญิงรัตนาวดีน้องสาวของท่านชายพจน์ ได้เดินทางประพาสยุโรปกับคุณสร้อยแม่นม โดยที่ท่านชายดนัยเพื่อนสนิทของพี่ชายจะเป็นผู้นำเที่ยว แต่เมื่อไปถึงกลับไม่มีแม้แต่เงาของท่านชายดนัย จึงทำให้ท่านหญิงรัตนาวดีโกรธมาก ท่านหญิงมาที่บ้านท่านชายดนัย และเข้าใจผิดคิดว่าท่านชายดนัยเป็นนายเล็กคนขับรถ ท่านชายตกกระไดพลอยโจน และเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับท่านหญิงมากขึ้นจึงสมยอม และอาสานำเสด็จประพาสยุโรป ระหว่างประพาสก็ได้พบกับทั้งความสุข และความทุกข์ ความรัก จึงเกิดขึ้นในจิตใจของทั้งสอง วันหนึ่งเมื่อท่านหญิงรัตนวดีได้ทราบความจริงว่าคนที่นำเที่ยวตลอดนั้นไม่ใช่นายเล็ก แต่เป็นท่านชายดนัยที่ตนเกลียดนักหนาจึงโกรธมากเมื่อท่านชายดนัยอธิบายความจริงทั้งสองจึงเข้าใจกัน

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
19 พฤศจิกายน 2528

GENRE:
Drama

Duration (mins):
113

GALLERY