ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

INNOCENT

เรื่องย่อ :

ครูช้าง เป็นครูที่มีวิธีการสอนแตกต่างจากครูทั่วไป และเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของนักเรียนทุกคน เมื่อลูกศิษย์เติบโต และไปทำงานที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านก็จะมาเยี่ยมครูช้าง และเล่าเรื่องอดีตกัน วันหนึ่งศิษย์โปรดคนหนึ่งของครูช้างไปทำงานที่กรุงเทพฯ เป็นนักข่าว เขาได้รับมอบหมายให้ฝึกนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่ง ชื่อ เอะ

อ่านต่อ

เธอเป็นคนมีความอดทนมาก แต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ วันหนึ่งครูช้างเข้ามากรุงเทพฯ และได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่พักจากเอะ ทำให้ศิษย์เอกของครูช้างได้ใกล้ชิดกับเอะมากขึ้น และครูช้างก็มักจะแสดงความเปิ่นจากบ้านนอก เรียกเสียงฮาอยู่เรื่อยๆ วันหนึ่งขณะที่ทั้งสามกลับจากรับครูช้างออกจากโรงพยาบาล (ซึ่งสาเหตุที่ครูช้างเข้าโรงพยาบาลก็เกิดจากความเปิ่นของครูช้างเอง) ทั้งสามก็รู้สึกเหมือนถูกตามล่า ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ที่ถูกตามล่าเพราะเอะได้ไปล่วงรู้ความลับของมือปืนเข้า พวกมันรู้ตัวเลยตามล่าเอะ พวกเขาจึงลาพักร้อนเพื่อความปลอดภัย โดยการไปเที่ยวทะเล พอกลับจากทะเล พวกเขาได้พบกับมือสังหารอีกครั้ง ซึ่งการหนีการตามล่าครั้งนี้พวกเขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวที่แล้วก็ได้…

HDLOGO_G30  Hooq-30px

DIRECTED BY:
เปี๊ยก โปสเตอร์

STAR:
อำพล ลำพูน, สลักจิต ดลมินทร์

RELEASE DATE:
28 พฤศจิกายน 2534

GENRE:
Drama

Duration (mins):
115

ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม

INNOCENT

ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม
INNOCENT

HDLOGO_G30  Hooq-30px

เรื่องย่อ :

ครูช้าง เป็นครูที่มีวิธีการสอนแตกต่างจากครูทั่วไป และเปรียบเสมือนพ่อและแม่ของนักเรียนทุกคน เมื่อลูกศิษย์เติบโต และไปทำงานที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านก็จะมาเยี่ยมครูช้าง และเล่าเรื่องอดีตกัน วันหนึ่งศิษย์โปรดคนหนึ่งของครูช้างไปทำงานที่กรุงเทพฯ เป็นนักข่าว เขาได้รับมอบหมายให้ฝึกนักศึกษาฝึกงานคนหนึ่ง ชื่อ เอะ

อ่านต่อ

เธอเป็นคนมีความอดทนมาก แต่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ วันหนึ่งครูช้างเข้ามากรุงเทพฯ และได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่พักจากเอะ ทำให้ศิษย์เอกของครูช้างได้ใกล้ชิดกับเอะมากขึ้น และครูช้างก็มักจะแสดงความเปิ่นจากบ้านนอก เรียกเสียงฮาอยู่เรื่อยๆ วันหนึ่งขณะที่ทั้งสามกลับจากรับครูช้างออกจากโรงพยาบาล (ซึ่งสาเหตุที่ครูช้างเข้าโรงพยาบาลก็เกิดจากความเปิ่นของครูช้างเอง) ทั้งสามก็รู้สึกเหมือนถูกตามล่า ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ที่ถูกตามล่าเพราะเอะได้ไปล่วงรู้ความลับของมือปืนเข้า พวกมันรู้ตัวเลยตามล่าเอะ พวกเขาจึงลาพักร้อนเพื่อความปลอดภัย โดยการไปเที่ยวทะเล พอกลับจากทะเล พวกเขาได้พบกับมือสังหารอีกครั้ง ซึ่งการหนีการตามล่าครั้งนี้พวกเขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนคราวที่แล้วก็ได้…

DIRECTED BY:
เปี๊ยก โปสเตอร์

STAR:
อำพล ลำพูน, สลักจิต ดลมินทร์

RELEASE DATE:
28 พฤศจิกายน 2534

GENRE:
Drama

Duration (mins):
115

GALLERY