ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง

YOD YING TA TING NONG

 

เรื่องย่อ :

เด่น,เด๋อ และ เทพ อาศัยอยู่ในบ้านเช่าแต่ไม่มีเงินจ่าย ทำให้เจ้าของบ้านมาทวงอยู่บ่อยๆ ทั้งๆ ที่ทั้ง 3 พยายามหางานทำแล้ว แต่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง จึงคิดรวมหัวกับเพื่อนๆ หาวิธีโกงที่ดินคนอื่นเพื่อขายให้กับเศรษฐี เรื่องสนุกสนานมักจะเกิดขี้นอยู่เสมอ เมื่อมีทั้ง 3 เข้าไปเกี่ยวข้อง

DIRECTED BY:
นิยม ตันติเวชกุล

STAR:
มยุรา ธนะบุตร, เด่น ดอกประดู่

RELEASE DATE:
14 ตุลาคม 2521

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
97

ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง

YOD YING TA TING NONG

 

ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง
YOD YING TA TING NONG

เรื่องย่อ :
เด่น,เด๋อ และ เทพ อาศัยอยู่ในบ้านเช่าแต่ไม่มีเงินจ่าย ทำให้เจ้าของบ้านมาทวงอยู่บ่อยๆ ทั้งๆ ที่ทั้ง 3 พยายามหางานทำแล้ว แต่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง จึงคิดรวมหัวกับเพื่อนๆ หาวิธีโกงที่ดินคนอื่นเพื่อขายให้กับเศรษฐี เรื่องสนุกสนานมักจะเกิดขี้นอยู่เสมอ เมื่อมีทั้ง 3 เข้าไปเกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
นิยม ตันติเวชกุล

STAR:
มยุรา ธนะบุตร, เด่น ดอกประดู่

RELEASE DATE:
14 ตุลาคม 2521

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
97