พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ

TOMORROW I WILL LOVE YOU

 

เรื่องย่อ :

นิอร ถูกแท็กซี่ที่นั่งไปโปะยาสลบ นนท์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงได้ช่วยไว้ แต่นิอรสลบเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นว่าตัวเองอยู่ในโรงแรมก็เข้าใจผิด นิอรเล่าให้สุภัคฟังเพียงว่าถูกพาเข้าโรงแรม นนท์พยายามตามหานิอรเพื่อบอกความจริง ประนาทพี่ของนิอรมาเยี่ยม ได้พบกับสุภัคและพอใจสุภัคแต่ไม่กล้าบอก นนท์พยายามใกล้ชิดนิอร แต่เธอบ่ายเบี่ยงตลอด จึงเข้าทางสุภัคจึงแกล้งชอบสุภัค แต่ก็ยังไม่บอกความจริงแก่นิอร เนวินเศรษฐีน้ำมันชอบพอนิอรถึงขั้นจะหมั้นกัน นนท์จึงประกาศหมั้นสุภัค ทำให้ประนาทและนิอรตกใจ วันแต่งงานสุภัคและนนท์ นนท์กลับพานิอรหนีการแต่งงาน ประนาทจึงขอสุภัคแต่งงานแทน นนท์สารภาพนิอรถึงวันที่เจอที่โรงแรมว่าไม่ได้มีอะไรกัน และนิอรก็บอกกับสุภัคว่าชายที่เธอเจอคือนนท์ ทั้งนิอรและนนท์ก็เข้าใจกัน รวมถึงประนาทและสุภัคด้วย

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
กมลชนก ปานใจ, วรุฒ วรธรรม , ภัทรา  ทิวานนท์ , เกรียงไกร  อุณหะนันทน์   

RELEASE DATE:
15  กรกฎาคม 2532

GENRE:
Drama

Duration (mins):
127

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ

TOMORROW I WILL LOVE YOU

 

พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ
TOMORROW I WILL LOVE YOU

เรื่องย่อ :

นิอร ถูกแท็กซี่ที่นั่งไปโปะยาสลบ นนท์ผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงได้ช่วยไว้ แต่นิอรสลบเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นว่าตัวเองอยู่ในโรงแรมก็เข้าใจผิด นิอรเล่าให้สุภัคฟังเพียงว่าถูกพาเข้าโรงแรม นนท์พยายามตามหานิอรเพื่อบอกความจริง ประนาทพี่ของนิอรมาเยี่ยม

อ่านต่อ

ได้พบกับสุภัคและพอใจสุภัคแต่ไม่กล้าบอก นนท์พยายามใกล้ชิดนิอร แต่เธอบ่ายเบี่ยงตลอด จึงเข้าทางสุภัคจึงแกล้งชอบสุภัค แต่ก็ยังไม่บอกความจริงแก่นิอร เนวินเศรษฐีน้ำมันชอบพอนิอรถึงขั้นจะหมั้นกัน นนท์จึงประกาศหมั้นสุภัค ทำให้ประนาทและนิอรตกใจ วันแต่งงานสุภัคและนนท์ นนท์กลับพานิอรหนีการแต่งงาน ประนาทจึงขอสุภัคแต่งงานแทน นนท์สารภาพนิอรถึงวันที่เจอที่โรงแรมว่าไม่ได้มีอะไรกัน และนิอรก็บอกกับสุภัคว่าชายที่เธอเจอคือนนท์ ทั้งนิอรและนนท์ก็เข้าใจกัน รวมถึงประนาทและสุภัคด้วย

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
กมลชนก ปานใจ , วรุฒ วรธรรม , เกรียงไกร  อุณหะนันทน์ , ภัทรา ทิวานนท์ 

RELEASE DATE:
15  กรกฎาคม 2532

GENRE:
Drama

Duration (mins):
127