พจมาน สว่างวงศ์

POJAMAN

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเรื่อง บ้านทรายทอง

พจมานได้แต่งงานกับชายกลาง ท่ามกลางความไม่เห็นชอบของหม่อมแม่กับหญิงเล็ก และยังมีพจนีย์น้องสาวตัวร้ายของพจมานมาคอยยุแหย่ให้ปั่นป่วน จนพจมานต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นความบริสุทธิ์ และพบกับความสุขที่แท้จริง

HDLOGO_G30 Hooq-30px

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร

RELEASE DATE:
30 มีนาคม 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):
133

พจมาน สว่างวงศ์

POJAMAN

พจมาน สว่างวงศ์
POJAMAN

HDLOGO_G30 Hooq-30px

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเรื่อง บ้านทรายทอง

พจมานได้แต่งงานกับชายกลาง ท่ามกลางความไม่เห็นชอบของหม่อมแม่กับหญิงเล็ก และยังมีพจนีย์น้องสาวตัวร้ายของพจมานมาคอยยุแหย่ให้ปั่นป่วน จนพจมานต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นความบริสุทธิ์ และพบกับความสุขที่แท้จริง

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร

RELEASE DATE:
26 มีนาคม 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):
133

GALLERY