ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

LEE

 

เรื่องย่อ :

พ่อของมาลินีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และเธอต้องชดใช้หนี้สินทั้งหมดที่พ่อเธอได้สร้างไว้จนทำให้เธอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เธอจึงตัดสินใจเป็นนางแบบ ซึ่งทำให้พ่อแม่ของแฟนเธอคือ ดิษฐ์ ไม่พอใจ จึงให้ดิษฐ์แต่งงานกับลูกสาวนักการเมือง ส่วนมาลินี เธอได้รับจดหมายจากผู้ใหญ่ลีให้ไปรับมรดกของยายที่ดอยแม่จัน ยายของเธอได้เสียชีวิตซึ่งมีผู้ใหญ่ลีจัดการเรื่องงานศพให้ มาลินีเธอจึงคิดว่าผู้ใหญ่ลีทำเอาหน้าชาวบ้านและต้องการที่ดินของยาย เธอจึงโกรธแค้นผู้ใหญ่ลีอย่างมาก มาลินีได้อยู่ที่ดอยแม่จันและมีปื้ดลูกชายของผู้ใหญ่ลีเก็บมาเลี้ยง และป้าปุยแม่ของผู้ใหญ่ลี คอยเฝ้าดูแล ซึ่งมาลินีเองก็ยังไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ลีเลย เธอใช้ชีวิตอยู่ที่ดอยแม่จัน และมีเรื่องราวมากมายทำให้เธอได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ลีจนเกิดเป็นความรัก

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, ไพโรจน์ สังวริบุตร

RELEASE DATE:
28 มิถุนายน 2528

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
153

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา

LEE

 

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
LEE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

พ่อของมาลินีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และเธอต้องชดใช้หนี้สินทั้งหมดที่พ่อเธอได้สร้างไว้จนทำให้เธอต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เธอจึงตัดสินใจเป็นนางแบบ ซึ่งทำให้พ่อแม่ของแฟนเธอคือ ดิษฐ์ ไม่พอใจ จึงให้ดิษฐ์แต่งงานกับลูกสาวนักการเมือง ส่วนมาลินี เธอได้รับจดหมายจากผู้ใหญ่ลีให้ไปรับมรดกของยายที่ดอยแม่จัน ยายของเธอได้เสียชีวิตซึ่งมีผู้ใหญ่ลีจัดการเรื่องงานศพให้ มาลินีเธอจึงคิดว่าผู้ใหญ่ลีทำเอาหน้าชาวบ้านและต้องการที่ดินของยาย เธอจึงโกรธแค้นผู้ใหญ่ลีอย่างมาก มาลินีได้อยู่ที่ดอยแม่จันและมีปื้ดลูกชายของผู้ใหญ่ลีเก็บมาเลี้ยง และป้าปุยแม่ของผู้ใหญ่ลี คอยเฝ้าดูแล ซึ่งมาลินีเองก็ยังไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ลีเลย เธอใช้ชีวิตอยู่ที่ดอยแม่จัน และมีเรื่องราวมากมายทำให้เธอได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ลีจนเกิดเป็นความรัก

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, ไพโรจน์ สังวริบุตร

RELEASE DATE:
28 มิถุนายน 2528

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
153