ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

BOON RAWD

เรื่องย่อ :

บุญรอด เป็นผู้หญิงบ้านนอกแต่เป็นคนฉลาด ทำงานในร้านอาหาร โดยมีทหาร จี.ไอ. มาคอยขายขนมจีบอยู่เสมอ แต่เธอเป็นคนขยันที่จะเรียนรู้และไม่ยอมให้ใครดูถูกว่าจะต้องเป็นเมียเช่า บุญรอดแต่งงานและพิสูจน์ให้คนอื่นๆ เห็นค่าของผู้หญิงว่าจะไม่เป็นทาส หรือแค่เพียงทางผ่านของพวก จี.ไอ.

HDLOGO_G30  Hooq-30px

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอร์

RELEASE DATE:
23 กรกฎาคม 2528

GENRE:
Drama

Duration (mins):
134

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด

BOON RAWD

ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
BOON RAWD

HDLOGO_G30  Hooq-30px

เรื่องย่อ :

บุญรอด เป็นผู้หญิงบ้านนอกแต่เป็นคนฉลาด ทำงานในร้านอาหาร โดยมีทหาร จี.ไอ. มาคอยขายขนมจีบอยู่เสมอ แต่เธอเป็นคนขยันที่จะเรียนรู้และไม่ยอมให้ใครดูถูกว่าจะต้องเป็นเมียเช่า บุญรอดแต่งงานและพิสูจน์ให้คนอื่นๆ เห็นค่าของผู้หญิงว่าจะไม่เป็นทาส หรือแค่เพียงทางผ่านของพวก จี.ไอ.

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิลเลียม เมลเชอร์

RELEASE DATE:
23 กรกฎาคม 2528

GENRE:
Drama

Duration (mins):
134

GALLERY