บ้านทรายทอง | SAI TONG

26 มีนาคม 2522

บ้านทรายทอง
26 มีนาคม 2522

HDLOGO_G30 Hooq-30px

เรื่องย่อ :

“พจมาน พินิตนันทน์” เดินทางมาอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านทรายทองตามคำสั่งของบิดาที่เสียชีวิต แรกทีเดียวอยู่อาศัยอย่างคนรับใช้ และถูกกลั่นแกล้งสารพัดจาก หม่อมพรรณราย และ ม.ร.ว.ภาวิณีจรัสเรือง หรือ หญิงเล็ก แต่ก็ได้ ม.ร.ว.ภาระดี สว่างวัฒน์ หรือ คุณหญิงใหญ่ คอยช่วยเหลือ เมื่อได้พบกับ มรว.ภารดาพัฒน์ระพี หรือ ชายกลาง ก็ได้จัดให้มีห้องหับเหมือนญาติคนหนึ่ง

อ่านต่อ

พจมานก็คอยดูแลเอาใจใส่น้องชายคนเล็กของชายกลางที่เป็นง่อย เธอแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็ง อดทนและมีจิตใจที่ดีงาม จนสามารถเอาชนะใจของชายกลางและอีกหลายๆ คนจนเป็นผลสำเร็จ

จนในท้ายที่สุด ชายกลางและพจมานก็เข้าพิธีมงคลสมรส

DIRECTED BY:
รุจน์ รณภพ

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร

RELEASE DATE:
26 มีนาคม 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):142

GALLERY

POSTERS

POSTERS