บุญชู ผู้น่ารัก

BOONCHU 1

 

เรื่องย่อ :

บุญชู บ้านโข้ง หนุ่มสุพรรณใสซื่อจริงใจ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ แบกความหวังของแม่และฝันตัวเอง โดยมีชาวบ้านโข้งเป็นกำลังใจเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและคว้าปริญญาใบแรกของหมู่บ้าน

อ่านต่อ

แต่โดยพื้นความรู้ สายทางธรรมะ และสังคมเมืองหลวงที่ไม่คุ้นชิน ทำให้ต้องฝ่าฝันอุปสรรคมากมาย อีกทั้งนิสัยของคนเมืองกรุงที่ รู้หน้าไม่รู้ใจ แต่เพราะความมีน้ำใจและจริงใจกับทุกคนทำให้ได้พบและสนิทกับเพื่อนที่มาเรียนกวดวิชาด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนรักกันในเวลาต่อมา

และที่กวดวิชานี้บุญชูได้พบกับโมลีสาวน้อยหน้าใสที่ทำให้บุญชูตกอยู่ในภวังค์ตั้งแต่แรกพบ ความต้องการของหัวใจหรือคำสั่งสอนของแม่ สิ่งไหนจะมีอานุภาพมากกว่ากัน

ขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้บุญชู ผู้น่ารัก

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

STAR:
สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ , เกียรติ กิจเจริญ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, โรม อิศรา, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์

RELEASE DATE:
8 มิถุนายน 2531

GENRE:
Family

Duration (mins):
120

บุญชู ผู้น่ารัก

BOONCHU 1

 

บุญชู ผู้น่ารัก
BOONCHU 1

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

บุญชู บ้านโข้ง หนุ่มสุพรรณใสซื่อจริงใจ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ แบกความหวังของแม่และฝันตัวเอง โดยมีชาวบ้านโข้งเป็นกำลังใจเพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและคว้าปริญญาใบแรกของหมู่บ้าน

อ่านต่อ

แต่โดยพื้นความรู้ สายทางธรรมะ และสังคมเมืองหลวงที่ไม่คุ้นชิน ทำให้ต้องฝ่าฝันอุปสรรคมากมาย อีกทั้งนิสัยของคนเมืองกรุงที่ รู้หน้าไม่รู้ใจ แต่เพราะความมีน้ำใจและจริงใจกับทุกคนทำให้ได้พบและสนิทกับเพื่อนที่มาเรียนกวดวิชาด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนรักกันในเวลาต่อมา

และที่กวดวิชานี้บุญชูได้พบกับโมลีสาวน้อยหน้าใสที่ทำให้บุญชูตกอยู่ในภวังค์ตั้งแต่แรกพบ ความต้องการของหัวใจหรือคำสั่งสอนของแม่ สิ่งไหนจะมีอานุภาพมากกว่ากัน

ขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้บุญชู ผู้น่ารัก

DIRECTED BY:
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

STAR:
สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์ , เกียรติ กิจเจริญ, วัชระ ปานเอี่ยม, อรุณ ภาวิไล, กฤษณ์ ศุกระมงคล, โรม อิศรา, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์

RELEASE DATE:
8 มิถุนายน 2531

GENRE:
Family

Duration (mins):
120

GALLERY