บัณทิตเหลือเดน

THE UNWANTED GRADUATE

 

เรื่องย่อ :

“วงศ์” และ “น้อย” พาลูกเข้ามาที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ทำงานวงศ์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะต้องการนำเงินมาให้ลูกเรียนให้จบมหาวิทยาลัย จนตัวเองต้องตาย น้อยต้องหางานทำแทน น้อยไปทำงานซักผ้าที่โรงแรมเพื่อเลี้ยง “วัลย์” และ”วานี”

อ่านต่อ

วัลย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัย และมีแฟนคือรัช น้อยเกิดล้มป่วยลงต้องใช้เงินในการผ่าตัดมาก วัลย์ตัดสินใจเป็นของรัชต์ ก่อนที่เธอจะยอมขายตัวให้กับ “อัฐสิทธิ” เพื่อนำเงินมารักษาแม่ อัฐสิทธิติดใจในตัววัลย์จึงมาตามตื้อ และได้พบวานี อัฐสิทธิจึงได้วานีเป็นเมียอีกคน วานีแท้งลูกจนตายเพราะอัฐสิทธิ วัลย์จึงนำปืนไปเพื่อฆ่าอัฐสิทธิแต่ยังไม่ทันได้ยิง น้อยก็เข้ามาและยิงอัฐสิทธิตาย น้อยยอมมอบตัวกับตำรวจ น้อยและวัลย์จึงได้รู้ความจริงว่าอัฐสิทธิคือพ่อของรัช

DIRECTED BY:
ชาย มีคุณสุต

STAR:
ลลนา สุลาวัลย์, สรพงษ์ ชาตรี

RELEASE DATE:
27 เมษายน 2521

GENRE:
Drama

Duration (mins):
136

บัณทิตเหลือเดน

THE UNWANTED GRADUATE

 

บัณทิตเหลือเดน
THE UNWANTED GRADUATE

เรื่องย่อ :
“วงศ์” และ “น้อย” พาลูกเข้ามาที่กรุงเทพฯ ในขณะที่ทำงานวงศ์เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ยอมไปหาหมอเพราะต้องการนำเงินมาให้ลูกเรียนให้จบมหาวิทยาลัย จนตัวเองต้องตาย น้อยต้องหางานทำแทน น้อยไปทำงานซักผ้าที่โรงแรมเพื่อเลี้ยง “วัลย์” และ”วานี”

อ่านต่อ

วัลย์เรียนอยู่มหาวิทยาลัย และมีแฟนคือรัช น้อยเกิดล้มป่วยลงต้องใช้เงินในการผ่าตัดมาก วัลย์ตัดสินใจเป็นของรัชต์ ก่อนที่เธอจะยอมขายตัวให้กับ “อัฐสิทธิ” เพื่อนำเงินมารักษาแม่ อัฐสิทธิติดใจในตัววัลย์จึงมาตามตื้อ และได้พบวานี อัฐสิทธิจึงได้วานีเป็นเมียอีกคน วานีแท้งลูกจนตายเพราะอัฐสิทธิ วัลย์จึงนำปืนไปเพื่อฆ่าอัฐสิทธิแต่ยังไม่ทันได้ยิง น้อยก็เข้ามาและยิงอัฐสิทธิตาย น้อยยอมมอบตัวกับตำรวจ น้อยและวัลย์จึงได้รู้ความจริงว่าอัฐสิทธิคือพ่อของรัช

DIRECTED BY:
ชาย มีคุณสุต

STAR:
ลลนา สุลาวัลย์, สรพงษ์ ชาตรี

RELEASE DATE:
27 เมษายน 2521

GENRE:
Drama

Duration (mins):
136