ธรณีกรรแสง

MOM

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์อมตะเพื่อเทิดพระคุณแม่ ที่สะท้อนชะตากรรมและการต่อสู้ของคนเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดและให้ลูกเป็นคนดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ยากจนข้นแค้นต้องต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบของเศรษฐีนายทุนจนทำให้ผู้เป็นพ่อต้องพิการสูญเสียแขนทั้งข้างในขณะพลิกผืนแผ่นดินที่แข็งกระด้าง

อ่านต่อ

เพื่อทำนา ทำให้ภาระหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวตกอยู่กับผู้เป็นแม่ “แม่” กับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มิเพียงต้องต่อสู้กับนายทุนที่คอยก่อกวนเอาเปรียบ ยังต้องต่อสู้กับความยากลำบากในการพลิกฟื้นผืนนาเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงชีพบน ผืนดินหวงแหนที่แห้งแล้ง แม้กระทั่งคนในหมู่บ้านยังท้อแท้ทิ้งถิ่นไปหาที่ทำกินใหม่ “แม่” กับการต่อสู้ ที่ดูเหมือนไม่มีวันรู้จบ จนลูกเติบโตเป็นหนุ่มกล้าแกร่ง อาจหาญเป็นปรปักษ์ต่อกรเศรษฐีนายทุน และถูกบีบคั้นให้กลายเป็นโจรปล้นฆ่าถูกตามล่าเอาชีวิต แม่จำต้องปกป้องลูกและความถูกต้องด้วยลิขิตชีวิตของตัวเอง ที่แม้แผ่นดินยังต้องร้องไห้ให้กับชะตากรรมของเธอ

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
สมศักดิ์ โตประทีป

STAR:
วินัย ไกรบุตร, คงกะพัน แสงสุริยะ, ไมตรี นิยมแสง, หทัยทิพย์ สีสังข์, จันทนา ศิริผล, วาโย เกียรติกนก

RELEASE DATE:
21 พฤษภาคม 2545

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124

ธรณีกรรแสง

MOM

ธรณีกรรแสง
MOM

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ภาพยนตร์อมตะเพื่อเทิดพระคุณแม่ ที่สะท้อนชะตากรรมและการต่อสู้ของคนเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดและให้ลูกเป็นคนดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ยากจนข้นแค้นต้องต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบของเศรษฐีนายทุนจนทำให้ผู้เป็นพ่อต้องพิการสูญเสียแขนทั้งข้างในขณะพลิกผืนแผ่นดินที่แข็งกระด้าง

อ่านต่อ

เพื่อทำนา ทำให้ภาระหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวตกอยู่กับผู้เป็นแม่ “แม่” กับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มิเพียงต้องต่อสู้กับนายทุนที่คอยก่อกวนเอาเปรียบ ยังต้องต่อสู้กับความยากลำบากในการพลิกฟื้นผืนนาเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงชีพบน ผืนดินหวงแหนที่แห้งแล้ง แม้กระทั่งคนในหมู่บ้านยังท้อแท้ทิ้งถิ่นไปหาที่ทำกินใหม่ “แม่” กับการต่อสู้ ที่ดูเหมือนไม่มีวันรู้จบ จนลูกเติบโตเป็นหนุ่มกล้าแกร่ง อาจหาญเป็นปรปักษ์ต่อกรเศรษฐีนายทุน และถูกบีบคั้นให้กลายเป็นโจรปล้นฆ่าถูกตามล่าเอาชีวิต แม่จำต้องปกป้องลูกและความถูกต้องด้วยลิขิตชีวิตของตัวเอง ที่แม้แผ่นดินยังต้องร้องไห้ให้กับชะตากรรมของเธอ

DIRECTED BY:
สมศักดิ์ โตประทีป

STAR:
วินัย ไกรบุตร, คงกะพัน แสงสุริยะ, ไมตรี นิยมแสง, หทัยทิพย์ สีสังข์, จันทนา ศิริผล, วาโย เกียรติกนก

RELEASE DATE:
21 พฤษภาคม 2545

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124

GALLERY