ด้วยเกล้า | DUAY KLAW

1 ตุลาคม 2530

ด้วยเกล้า
1 ตุลาคม 2530

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

“ด้วยเกล้า” เป็นภาพยนตร์อีก เรื่องหนึ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความเคารพเทิดทูนในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีเนื้อหาสาระเป็นคติสอนใจคน ซึ่งถ่ายทอดจากความรู้สึกของชาวนาและสื่อให้เห็นถึงความยากลำบากของกระดูกสันหลังของชาติ แต่ยังดีที่แม้ว่าทุกคนจะแร้นแค้นจนยากสักเพียงใด น้ำพระทัยของในหลวงก็แผ่กระจายเอาความชุ่มชื่นร่มเย็นไปถึง

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
บัณฑิต ฤทธิ์ถกล

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
1 ตุลาคม 2530

GENRE:
Drama

Duration (mins): 120

GALLERY

POSTERS

POSTERS