คำอธิษฐานของดวงดาว

KUM ATHITHARN

 

เรื่องย่อ :

วดี สุไร ประภัสสร ดวงดาว คือลูกพี่ลูกน้องกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่ ดวงดาวมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อแม่ทำธุรกิจล้มละลาย ดาวถูกทุกคนกลั่นแกล้ง มีเพียงสุไรที่ดีต่อเธอ

ดาวลาคุณปู่ไปทำงานที่กรุงเทพฯเพราะทนไม่ไหว ดาวไปทำขนมขาย และได้พบกับพันซึ่งเธอเคยให้ความช่วยเหลือเอาไว้ พันเป็นคนขับแท็กซี่ และคอยรับส่งดาวและหางานให้ดาวในร้านออกแบบเสื้อ ดาวทำงานจนสามารถซื้อบ้านได้ พันมาบอกรักดาวแต่เธอขอให้พันไปสร้างฐานะก่อนแล้วจะยอมรับรัก อารุ่งมาหาดาวที่บ้านและชวนไปงานวันเกิดท่านชาย ดาวมาที่งานและได้รู้ความจริงว่าท่านชายคือพัน ในที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกัน

HDLOGO_G30  iTunes30px

DIRECTED BY:
ชาย มีคุณสุต

STAR:
วีนัส ทิพยจันทร์, สรพงษ์ ชาตรี

RELEASE DATE:
5 พฤศจิกายน 2523

GENRE:
Drama

Duration (mins):
136

คำอธิษฐานของดวงดาว

KUM ATHITHARN

 

คำอธิษฐานของดวงดาว
KUM ATHITHARN

เรื่องย่อ :

วดี สุไร ประภัสสร ดวงดาว คือลูกพี่ลูกน้องกัน ทั้งหมดอาศัยอยู่ที่บ้านคุณปู่ ดวงดาวมาอยู่ที่นี่เพราะพ่อแม่ทำธุรกิจล้มละลาย ดาวถูกทุกคนกลั่นแกล้ง มีเพียงสุไรที่ดีต่อเธอ

ดาวลาคุณปู่ไปทำงานที่กรุงเทพฯเพราะทนไม่ไหว ดาวไปทำขนมขาย และได้พบกับพันซึ่งเธอเคยให้ความช่วยเหลือเอาไว้ พันเป็นคนขับแท็กซี่ และคอยรับส่งดาวและหางานให้ดาวในร้านออกแบบเสื้อ ดาวทำงานจนสามารถซื้อบ้านได้ พันมาบอกรักดาวแต่เธอขอให้พันไปสร้างฐานะก่อนแล้วจะยอมรับรัก อารุ่งมาหาดาวที่บ้านและชวนไปงานวันเกิดท่านชาย ดาวมาที่งานและได้รู้ความจริงว่าท่านชายคือพัน ในที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกัน

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
ชาย มีคุณสุต

STAR:
วีนัส ทิพยจันทร์, สรพงษ์ ชาตรี

RELEASE DATE:
5 พฤศจิกายน 2523

GENRE:
Drama

Duration (mins):
136