ครูไหวใจร้าย

MEAN TEACHER

 

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวของ คุณครูคนหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อ
สั่งสอนลูกศิษย์ สอนหนังสือพร้อมกันนั้น
ยังได้อบรมและฝึกให้นักเรียนมีระเบียบเคร่งครัด
ตกลงแบบฉบับคุณครูในสมัยก่อน ที่ใคร ๆ
อาจจะเห็นว่าเข้มงวดเกินไป แต่ครูนั้นก็คือ
ครูไหวซึ่งทำไปด้วยความรัก และ
หวังดีต่อนักเรียนอย่างจริงใจ

อ่านต่อ

ครูไหวเป็นคุณครูที่มีใจรักเด็กและอาสา
มาอยู่โรงเรียนชนบท ในอำเภอสะเมิง
ที่ไม่ค่อยมีความเจริญ ครูไหวสอนหนังสือที่นี่
ตั้งแต่สาวจนแก่

วันหนึ่งขณะที่ครูไหวลงโทษลูกศิษย์อยู่
เกิดไม่สบายอย่างมาก ลูกศิษย์คนนั้น
ต้องไปตามจ่าช่วง จ่าช่วงและหมออารีย์
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูต้องนำครูไปที่
โรงพยาบาล หมออารีย์ตรวจร่างกาย
ครูไหวรู้ว่าคุณครูป่วยหนักต้องผ่าตัด
และนำตัวไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพ
โดยเรียกอาจารย์หมอกำแหงซึ่ง
เป็นเพื่อนครูมาดูแลรักษาระหว่างที่
ครูไปรักษาตัวอยู่ชาวบ้านและลูกศิษย์
ต่างเป็นห่วงครูอย่างมาก

สุดท้ายคุณครูหายดี กลับมาเห็นชาวบ้าน
และลูกศิษย์คอยต้อนรับจึงทราบซึ้งใจ
กับทุกคนและภูมิใจในความเป็นครู

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
18 พฤษภาคม 2532

GENRE:
Drama

Duration (mins):
111

ครูไหวใจร้าย

MEAN TEACHER

 

ครูไหวใจร้าย
MEAN TEACHER

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวของ คุณครูคนหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อสั่ง
สอนลูกศิษย์ สอนหนังสือพร้อมกันนั้น ยังได้อบรม
และฝึกให้นักเรียนมีระเบียบเคร่งครัด
ตกลงแบบฉบับคุณครูในสมัยก่อน ที่ใคร ๆ
อาจจะเห็นว่าเข้มงวดเกินไป แต่ครูนั้นก็คือ
ครูไหวซึ่งทำไปด้วยความรัก และหวังดี
ต่อนักเรียนอย่างจริงใจ

อ่านต่อ

ครูไหวเป็นคุณครูที่มีใจรักเด็กและอาสา
มาอยู่โรงเรียนชนบท ในอำเภอสะเมิง
ที่ไม่ค่อยมีความเจริญ 
ครูไหวสอนหนังสือ
ที่นี่ตั้งแต่สาวจนแก่

วันหนึ่งขณะที่ครูไหวลงโทษลูกศิษย์อยู่
เกิดไม่สบายอย่างมาก ลูกศิษย์คนนั้น
ต้องไปตามจ่าช่วง จ่าช่วงและหมออารีย์
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูต้องนำครู
ไปที่โรงพยาบาล หมออารีย์ตรวจร่างกายครูไหว
รู้ว่าคุณครูป่วยหนักต้องผ่าตัด
และนำตัวไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพ
โดยเรียกอาจารย์หมอกำแหงซึ่งเป็นเพื่อนครู
มาดูแลรักษาระหว่างที่ครูไปรักษาตัวอยู่
ชาวบ้านและลูกศิษย์ต่างเป็นห่วงครูอย่างมาก

สุดท้ายคุณครูหายดี กลับมาเห็นชาวบ้าน
และลูกศิษย์คอยต้อนรับจึงทราบซึ้งใจ
กับทุกคนและภูมิใจในความเป็นครู

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
18 พฤษภาคม 2532

GENRE:
Drama

Duration (mins):
111

GALLERY