คนภูเขา

MOUNTAIN PEOPLE

เรื่องย่อ :

คนภูเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เข้มงวด ถ้าใครฝ่าฝืน ก็ถือว่าไม่เคารพต่อพระเจ้า แม้แต่การแต่งงานกับชนต่างเผ่า หรือผู้หญิงในเผ่าให้กำเนิดลูกแฝด ครอบครัวของหล่อนก็จำต้องจากเผ่านั้นไป แต่นั้นไม่ใช่ทางออกเพราะความรังเกียจคนภูเขาของคนในเมืองใหญ่ มันทำให้พวกเขารู้สึกไม่ต่างไปจากสัตว์

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
มนตรี เจนอักษร, นัยนา ภัทรานนท์ 

RELEASE DATE:
30 มิถุนายน 2522

GENRE:
Drama

Duration (mins):
127

คนภูเขา

MOUNTAIN PEOPLE

คนภูเขา
MOUNTAIN PEOPLE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :
คนภูเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เข้มงวด ถ้าใครฝ่าฝืน ก็ถือว่าไม่เคารพต่อพระเจ้า แม้แต่การแต่งงานกับชนต่างเผ่า หรือผู้หญิงในเผ่าให้กำเนิดลูกแฝด ครอบครัวของหล่อนก็จำต้องจากเผ่านั้นไป แต่นั้นไม่ใช่ทางออกเพราะความรังเกียจคนภูเขาของคนในเมืองใหญ่ มันทำให้พวกเขารู้สึกไม่ต่างไปจากสัตว์

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
มนตรี เจนอักษร, วลัยกร เปาวรัตน์

RELEASE DATE:
30 มิถุนายน 2521

GENRE:
Drama

Duration (mins):
127

GALLERY