ขบวนการคนใช้

MAID GANG

 

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องวุ่นวาย ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับบรรดาคนใช้ทั้งหลาย ที่คอยสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่มาของความสนุก

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เกรียงไกร อุณหะนันท์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
5 กุมภาพันธ์ 2529

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
124

ขบวนการคนใช้

MAID GANG

 

ขบวนการคนใช้
MAID GANG

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องวุ่นวาย ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับบรรดาคนใช้ทั้งหลาย ที่คอยสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่มาของความสนุก

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
ชนะ คราประยูร

STAR:
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, เกรียงไกร อุณหะนันทน์

RELEASE DATE:
5 กุมภาพันธ์ 2529

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
124