กลิ่นสีและกาวแป้ง ภาค2

SOMETHING ABOUT “ART” 2

 

เรื่องย่อ :


เป็นเรื่องราวของนักศึกษาของชาวศิลปากร
นับตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย เป็นน้องใหม่
จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งชีวิตช่วงวัยเรียน
เป็นสีสันของเรื่องได้ดี ผลงานศิลปะของแต่ละคน
แตกต่างและแหวกแนวออกไป
พร้อมไปด้วยความคิด
จริงจังและมีคุณค่ามากพอดึงดูดความสนใจ
หลังจากจบการศึกษา แต่ละคน
ก็มีทางเดินชีวิตที่ต่างกันไป

จากวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่ผูกผันกับ
กลิ่นสีและกาวแป้ง

ในที่สุดต่างคนต่างมีจุดหมายปลายทางของ
“แก่นชีวิต” ที่แต่ละคนเลือกไว้สำหรับตนเองแล้ว

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
เปี๊ยก โปสเตอร์

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, รอน บรรจงสร้าง

RELEASE DATE:
28 ธันวาคม 2532

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
119

กลิ่นสีและกาวแป้ง ภาค2

SOMETHING ABOUT “ART” 2

 

กลิ่นสีและกาวแป้ง ภาค2
SOMETHING ABOUT “ART” 2

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวของนักศึกษาของชาวศิลปากร นับตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัย เป็นน้องใหม่ จนกระทั่งสำเร็จ
การศึกษา ซึ่งชีวิตช่วงวัยเรียนเป็นสีสันของเรื่องได้ดี
ผลงานศิลปะของแต่ละคน แตกต่างและ
แหวกแนวออกไป พร้อมไปด้วยความคิด จริงจัง
และมีคุณค่ามากพอดึงดูดความสนใจ
หลังจากจบการศึกษา แต่ละคนก็มีทางเดินชีวิต
ที่ต่างกันไป จากวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่ผูกผันกับ
กลิ่นสีและกาวแป้ง ในที่สุดต่างคนต่างมี
จุดหมายปลายทางของ “แก่นชีวิต”
ที่แต่ละคนเลือกไว้สำหรับตนเองแล้ว

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
เปี๊ยก โปสเตอร์

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, รอน บรรจงสร้าง

RELEASE DATE:
28 ธันวาคม 2532

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
119

GALLERY