ไฟว์สตาร์ ทำบุญประจำปี : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคมโดยสมณศักดิ์ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่44 ของบริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด โดยมี คุณเธียร พรวาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท, คุณอภิรดี เอี่ยมพึ่งพร กรรมการผู้จัดการ และ คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงภาพยนตร์มาร่วมงานมากมาย อาทิ คุณโชคชัย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด, คุณ ธวัชชัย พันธุ์ภักดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด, คุณกัลป์  กัลย์จาฤก กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด, คุณกอบสุข จารุจินดา ผู้จัดละคร, คุณ อิสรา นาดี ผู้กำกับภาพยนตร์  (โอที ผีโอเวอร์ไทม์, ตีสาม ทรีดี), คุณภณธฤติ โชตกฤษฎาโสภณ ผู้กำกับภาพยนตร์ (มอญซ่อนผี) และอีกหลายท่าน เมื่อวันก่อน