เทพธิดาโรงงาน

TAP TI DA FACTORY

 

เรื่องย่อ :

“อ้อย” เป็นสาวชนบทที่เข้ามาทำงานในโรงงานทอผ้า เป็นที่รักของเพื่อนๆ และได้รู้จัก “ป้าจันทร์” ซึ่งเธอรักเหมือนแม่

“รังสรรค์” ผู้จัดการโรงงานหลงรักอ้อย รังสรรค์ให้อ้อยมาทำงานอยู่บนออฟฟิศ ป้าจันทร์ได้รับตำแหน่งเทพธิดาโรงงานในปีนั้นและเกิดป่วยเป็นวัณโรค แต่ทางโรงงานไม่ยอมรักษาและทอดทิ้ง อ้อยต้องพาไปอยู่ที่บ้านพักของเธอซึ่งรังสรรค์เป็นคนจัดหาให้

อ่านต่อ
รังสรรค์ต้องการให้อ้อยเป็นตัวแทนไปประกวดเทพีฝ้ายที่ญี่ปุ่น อ้อยอยู่ดูแลป้าจันทร์จนกระทั่งป้าตาย หญิงสาวมางานในชุดเปื้อนเลือดของป้าจันทร์ อ้อยบอกให้ทุกคนรู้พร้อมกับบอกว่าจันทร์คือเทพธิดาที่ถูกหลอกใช้งานมา 20 ปี ส่วนตัวเธอเองขอสละสิทธิ์ไม่ไปญี่ปุ่น อ้อยลาออกจากงานกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของเธอ

DIRECTED BY:
ยุทธนา มุกดาสนิท

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

RELEASE DATE:
29 เมษายน 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
129

เทพธิดาโรงงาน

TAP TI DA FACTORY

 

เทพธิดาโรงงาน
TAP TI DA FACTORY

เรื่องย่อ :

“อ้อย” เป็นสาวชนบทที่เข้ามาทำงานในโรงงานทอผ้า เป็นที่รักของเพื่อนๆ และได้รู้จัก “ป้าจันทร์” ซึ่งเธอรักเหมือนแม่

“รังสรรค์” ผู้จัดการโรงงานหลงรักอ้อย รังสรรค์ให้อ้อยมาทำงานอยู่บนออฟฟิศ ป้าจันทร์ได้รับตำแหน่งเทพธิดาโรงงานในปีนั้นและเกิดป่วยเป็นวัณโรค แต่ทางโรงงานไม่ยอมรักษาและทอดทิ้ง อ้อยต้องพาไปอยู่ที่บ้านพักของเธอซึ่งรังสรรค์เป็นคนจัดหาให้

อ่านต่อ

รังสรรค์ต้องการให้อ้อยเป็นตัวแทนไปประกวดเทพีฝ้ายที่ญี่ปุ่น อ้อยอยู่ดูแลป้าจันทร์จนกระทั่งป้าตาย หญิงสาวมางานในชุดเปื้อนเลือดของป้าจันทร์ อ้อยบอกให้ทุกคนรู้พร้อมกับบอกว่าจันทร์คือเทพธิดาที่ถูกหลอกใช้งานมา 20 ปี ส่วนตัวเธอเองขอสละสิทธิ์ไม่ไปญี่ปุ่น อ้อยลาออกจากงานกลับบ้านไปใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของเธอ

DIRECTED BY:
ยุทธนา มุกดาสนิท

STAR:
จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์

RELEASE DATE:
29 เมษายน 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
129