สวัสดีบ้านนอก

SAWASDEE BAN NORK

 

เรื่องย่อ :

เรื่องราวชีวิตแบบวุ่นๆ สนุกสนานของชาวไทยชนบทที่สวยงามของตำบลชวนฝัน ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นตำบลที่กำลังพัฒนา พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอนามัย การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของไทย การอนุรักษ์ธรรมชาติ การละเล่นของชาวชนบท ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เป็นที่ตั้ง

อ่านต่อ

การปกครองของตำบลแห่งนี้ มี “กำนันอาชีพ” ปกครองชาวบ้าน กำนันอาชีพเป็นคนค่อนข้างที่จะหัวโบราณ คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่และฉลาด เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของชาวบ้านทุกคน และคิดว่าชาวบ้าน ทุกคนต้องเชื่อฟัง เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้ว

ครอบครัวของกำนันมีอยู่ด้วยกัน 5 ชีวิต คือ กำนัน, เมียกำนัน (แม่มณี), นัท ชายหนุ่มที่กำนันเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก และลูกสาวอีก 2 คน คนโตชื่อ อ้าย เป็นครูสอนหนังสือประจำตำบล คนน้องชื่อ เอื้อย กำลังศึกษาพักอยู่ที่บ้านญาติ และกำลังเดินทางกลับมายังหมู่บ้าน ในเวลาเดียวกันทางหน่วยงานราชการได้ส่งนักพัฒนาชนบททางด้านสาธารณสุขมาช่วยพัฒนาชาวบ้านตำบลแห่งนี้ทางด้านสุขอนามัย วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านจำนวน 2 คน คือ “ชีวิต” และ “สมปอง” ชาวบ้านต่างก็ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี แต่เพราะว่ากำนันมีลูกสาว 2 คนนี่ซิ จึงทำให้แผนงานพัฒนาชนบททางด้านสาธารณสุขมีปัญหา (กำนันเป็นคนหวงลูกสาวมากๆ) เพราะกำนันคิดว่า ชีวิตและสมปองเข้ามาพัฒนาชนบทในหมู่บ้านมีแผนที่จะ จีบลูกสาวตน แต่ว่าไม่ใช่อย่างที่กำนันคิดเลย จึงเกิดการระหองระแหงกันระหว่างกำนันกับชีวิต และมีเรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นมากมาย โดยโครงการแผนพัฒนาชนบทที่ชีวิตและสมปองวางไว้นั้น ชีวิตช่วยชาวบ้านอย่างจริงจัง ชาวบ้านจึงเข้าข้างและเอาใจช่วยเหลือชีวิตและสมปอง งานที่ชีวิตและสมปองกำลังพัฒนาอยู่นั้น เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน ให้ความรู้ทางด้านสุขลักษณะอนามัย ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การกินอาหารให้ครบหมู่ เกษตรกรรม รวมทั้งไปช่วยร่วมโครงการช่วยให้ชาวบ้านมีไฟฟ้า ถนนลาดยางในหมู่บ้านใช้ และพัฒนาวัดวาอารามซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

เรื่องราววุ่นๆสนุกสนานจบลงด้วยดี เพราะโครงการพัฒนาชนบท ของชีวิตและสมปองพัฒนาไปด้วยดี โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี การอนามัย ชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่แบบถูกสุขลักษณะอนามัย มีไฟฟ้า ถนนลาดยางใช้ วัดตกแต่งสวยงาม ทางเกษตรกรรมชาวบ้านก็รู้จริงในการเพาะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง จนกำนัน หลวงพ่อ ชาวบ้าน เข้าใจถึงความตั้งใจดีของนายชีวิต หนุ่มนักพัฒนาชนบท กำนันจึงใจอ่อน ยอมยกลูกสาวคนน้อง (เอื้อย) ให้แต่งงานกับชีวิต ท้ายสุดตำบลชวนฝันก็ได้รับการพิจารณาจากทางจังหวัด ประกาศให้ตำบลชวนฝันเป็นตำบลดีเด่นด้านการพัฒนาของจังหวัด

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
ธนิตต์ จิตนุกูล

STAR:
จตุพล ชมพูนิช, ระติพงศ์ ภู่มาลี, ปริช กองจรูญ, ฉัตร รูปขจร, นิอร ละมูลภักตร์, สุปันดา ขุนศรีรอด

RELEASE DATE:
10 กุมภาพันธ์ 2542

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
117

สวัสดีบ้านนอก

SAWASDEE BAN NORK

 

สวัสดีบ้านนอก
SAWASDEE BAN NORK

HDLOGO_G30  Hooq-30px

เรื่องย่อ :

เรื่องราวชีวิตแบบวุ่นๆ สนุกสนานของชาวไทยชนบทที่สวยงามของตำบลชวนฝัน ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ แห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นตำบลที่กำลังพัฒนา พัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาการศึกษา พัฒนาอนามัย การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของไทย การอนุรักษ์ธรรมชาติ การละเล่นของชาวชนบท ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ เป็นที่ตั้ง

อ่านต่อ

การปกครองของตำบลแห่งนี้ มี “กำนันอาชีพ” ปกครองชาวบ้าน กำนันอาชีพเป็นคนค่อนข้างที่จะหัวโบราณ คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่และฉลาด เป็นที่เคารพนับหน้าถือตาของชาวบ้านทุกคน และคิดว่าชาวบ้าน ทุกคนต้องเชื่อฟัง เพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้ว

ครอบครัวของกำนันมีอยู่ด้วยกัน 5 ชีวิต คือ กำนัน, เมียกำนัน (แม่มณี), นัท ชายหนุ่มที่กำนันเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็ก และลูกสาวอีก 2 คน คนโตชื่อ อ้าย เป็นครูสอนหนังสือประจำตำบล คนน้องชื่อ เอื้อย กำลังศึกษาพักอยู่ที่บ้านญาติ และกำลังเดินทางกลับมายังหมู่บ้าน ในเวลาเดียวกันทางหน่วยงานราชการได้ส่งนักพัฒนาชนบททางด้านสาธารณสุขมาช่วยพัฒนาชาวบ้านตำบลแห่งนี้ทางด้านสุขอนามัย วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านจำนวน 2 คน คือ “ชีวิต” และ “สมปอง” ชาวบ้านต่างก็ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี แต่เพราะว่ากำนันมีลูกสาว 2 คนนี่ซิ จึงทำให้แผนงานพัฒนาชนบททางด้านสาธารณสุขมีปัญหา (กำนันเป็นคนหวงลูกสาวมากๆ) เพราะกำนันคิดว่า ชีวิตและสมปองเข้ามาพัฒนาชนบทในหมู่บ้านมีแผนที่จะ จีบลูกสาวตน แต่ว่าไม่ใช่อย่างที่กำนันคิดเลย จึงเกิดการระหองระแหงกันระหว่างกำนันกับชีวิต และมีเรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นมากมาย โดยโครงการแผนพัฒนาชนบทที่ชีวิตและสมปองวางไว้นั้น ชีวิตช่วยชาวบ้านอย่างจริงจัง ชาวบ้านจึงเข้าข้างและเอาใจช่วยเหลือชีวิตและสมปอง งานที่ชีวิตและสมปองกำลังพัฒนาอยู่นั้น เช่น การเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้าน ให้ความรู้ทางด้านสุขลักษณะอนามัย ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การกินอาหารให้ครบหมู่ เกษตรกรรม รวมทั้งไปช่วยร่วมโครงการช่วยให้ชาวบ้านมีไฟฟ้า ถนนลาดยางในหมู่บ้านใช้ และพัฒนาวัดวาอารามซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

เรื่องราววุ่นๆสนุกสนานจบลงด้วยดี เพราะโครงการพัฒนาชนบท ของชีวิตและสมปองพัฒนาไปด้วยดี โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี การอนามัย ชาวบ้านก็มีความเป็นอยู่แบบถูกสุขลักษณะอนามัย มีไฟฟ้า ถนนลาดยางใช้ วัดตกแต่งสวยงาม ทางเกษตรกรรมชาวบ้านก็รู้จริงในการเพาะปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง จนกำนัน หลวงพ่อ ชาวบ้าน เข้าใจถึงความตั้งใจดีของนายชีวิต หนุ่มนักพัฒนาชนบท กำนันจึงใจอ่อน ยอมยกลูกสาวคนน้อง (เอื้อย) ให้แต่งงานกับชีวิต ท้ายสุดตำบลชวนฝันก็ได้รับการพิจารณาจากทางจังหวัด ประกาศให้ตำบลชวนฝันเป็นตำบลดีเด่นด้านการพัฒนาของจังหวัด

DIRECTED BY:
ธนิตต์ จิตนุกูล

STAR:
จตุพล ชมพูนิช, ระติพงศ์ ภู่มาลี, ปริช กองจรูญ, ฉัตร รูปขจร, นิอร ละมูลภักตร์, สุปันดา ขุนศรีรอด

RELEASE DATE:
10 กุมภาพันธ์ 2542

GENRE:
Comedy

Duration (mins):
117

GALLERY