วิถีคนกล้า

PATH OF THE BRAVE

 

เรื่องย่อ :

วิถีคนกล้า เป็นเรื่องของวิถีชีวิตการขึ้นสู่อำนาจของคนเผ่าสมมุติเผ่าหนึ่ง เป็นเรื่องราวความกล้าของผู้ชาย และผู้หญิงคือแรงงาน ถูกกดให้อยู่ใต้อำนาจบางอย่าง ภายใต้กรอบประเพณีที่ชนเผ่าได้กำหนดมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ในเรื่องกล่าวถึงตัวละครหลัก ๆ คือ จ่อปา / หนะมี / หนะแอ / จ่อมุ / หนะคะ / ปู่แถน ฯลฯ ทุกคนจะวนเวียนเกี่ยวสัมพันธ์กันทั้งหมดตามเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่อง

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
ยุทธนา มุกดาสนิท

STAR:
นรินทร์ ทองคำ, ณ หทัย พิจิตรา

RELEASE DATE:
5 พฤศจิกายน 2534

GENRE:
Action

Duration (mins):
127

วิถีคนกล้า

PATH OF THE BRAVE

 

วิถีคนกล้า
PATH OF THE BRAVE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

วิถีคนกล้า เป็นเรื่องของวิถีชีวิตการขึ้นสู่อำนาจของคนเผ่าสมมุติเผ่าหนึ่ง เป็นเรื่องราวความกล้าของผู้ชาย และผู้หญิงคือแรงงาน ถูกกดให้อยู่ใต้อำนาจบางอย่าง ภายใต้กรอบประเพณีที่ชนเผ่าได้กำหนดมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ในเรื่องกล่าวถึงตัวละครหลัก ๆ คือ จ่อปา / หนะมี / หนะแอ / จ่อมุ / หนะคะ / ปู่แถน ฯลฯ ทุกคนจะวนเวียนเกี่ยวสัมพันธ์กันทั้งหมดตามเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่อง

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
ยุทธนา มุกดาสนิท/span>
STAR:
นรินทร์ ทองคำ, ณ หทัย พิจิตรา

RELEASE DATE:
5 พฤศจิกายน 2534

GENRE:
Action

Duration (mins):
127

GALLERY