ลูกอีสาน

A Son Of The Northeast (Luk E-Sarn)

 

เรื่องย่อ :

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานแห้งแล้งมาก ผู้คนได้ย้ายที่อยู่ไปทำมาหากินที่อื่น มีแต่ครอบครัวของสุดเท่านั้นที่ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อให้ที่ดินที่ทำมาหากินของตัวเอง และยังต่อสู้มาจนทุกวันนี้

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ทองปาน โพนทอง

RELEASE DATE:
2 กรกฎาคม 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
137

POSTERS

ลูกอีสาน

A Son Of The Northeast (Luk E-Sarn)

 

ลูกอีสาน
A Son Of The Northeast (Luk E-Sarn)

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานแห้งแล้งมาก ผู้คนได้ย้ายที่อยู่ไปทำมาหากินที่อื่น มีแต่ครอบครัวของสุดเท่านั้นที่ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อให้ที่ดินที่ทำมาหากินของตัวเอง และยังต่อสู้มาจนทุกวันนี้

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
วิจิตร คุณาวุฒิ

STAR:
จันทร์เพ็ญ ศิริเทพ, ทองปาน โพนทอง

RELEASE DATE:
2 กรกฎาคม 2524

GENRE:
Drama

Duration (mins):
137

GALLERY