คือฉัน

IT’S ME

เรื่องย่อ :

ชด การัน บุรี เรณู วิฑูรย์ พากันไปเที่ยวบนดอย และได้พบกับลำเนาเพื่อนของการัน ลำเนาเป็นคนรักธรรมชาติ พัฒนาหมู่บ้านและเป็นครูที่ดอย ชดได้รู้จักและใกล้ชิดกับลำเนา ก่อนกลับกรุงเทพฯ ชดได้มอบหนังสือ ที่ตนชอบให้ลำเนาไว้ ลำเนามาหาชดที่กรุงเทพฯ ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน และได้บอกความในใจว่าชดรักลำเนาและขอแต่งงาน แต่ลำเนาคิดว่ามันเร็วเกินไป สุดท้ายลำเนาก็กลับมาหาชดและจะอยู่ด้วยโดยไม่ต้องแต่งงาน ชดจึงพาลำเนาไปหาพี่ พร้อมกับบอกเรื่องราวของตน พี่ไม่พอใจมาก และนำป้าและน้าไปหาลำเนาที่บ้านตอนชดไม่อยู่ พูดคุยกับลำเนาและต้องการให้มีพิธีแต่งงานแต่สำหรับเธอแล้ว เธอไม่ต้องการ เธอรักชดเธอต้องการแค่ความรู้สึก ชดรู้เรื่องโมโหมากและต่อว่าป้าและน้า แล้วกลับบ้านไปเจอลำเนากำลังเก็บของ และได้ปรับความเข้าใจกัน ลำเนาขอบคุณที่ชดมอบความรักให้เธอ แต่เธอรักหมู่บ้านบนดอยและต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่นั่น ลำเนาจึงกลับไปบนดอย ใช้ชีวิตอย่างเดิม

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
แจ๊ส สยาม

STAR:
สันติสุข พรหมศิริ, สบันงา วงศ์โสภา

RELEASE DATE:
27 มกราคม 2533

GENRE:
Drama

Duration (mins):
126

คือฉัน

IT’S ME

คือฉัน
IT’S ME

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

ชด การัน บุรี เรณู วิฑูรย์ พากันไปเที่ยวบนดอย และได้พบกับลำเนาเพื่อนของการัน ลำเนาเป็นคนรักธรรมชาติ พัฒนาหมู่บ้านและเป็นครูที่ดอย ชดได้รู้จักและใกล้ชิดกับลำเนา ก่อนกลับกรุงเทพฯ ชดได้มอบหนังสือ ที่ตนชอบให้ลำเนาไว้ ลำเนามาหาชดที่กรุงเทพฯ ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน และได้บอกความในใจว่าชดรักลำเนาและขอแต่งงาน แต่ลำเนาคิดว่ามันเร็วเกินไป สุดท้ายลำเนาก็กลับมาหาชดและจะอยู่ด้วยโดยไม่ต้องแต่งงาน ชดจึงพาลำเนาไปหาพี่ พร้อมกับบอกเรื่องราวของตน พี่ไม่พอใจมาก และนำป้าและน้าไปหาลำเนาที่บ้านตอนชดไม่อยู่ พูดคุยกับลำเนาและต้องการให้มีพิธีแต่งงานแต่สำหรับเธอแล้ว เธอไม่ต้องการ เธอรักชดเธอต้องการแค่ความรู้สึก ชดรู้เรื่องโมโหมากและต่อว่าป้าและน้า แล้วกลับบ้านไปเจอลำเนากำลังเก็บของ และได้ปรับความเข้าใจกัน ลำเนาขอบคุณที่ชดมอบความรักให้เธอ แต่เธอรักหมู่บ้านบนดอยและต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่นั่น ลำเนาจึงกลับไปบนดอย ใช้ชีวิตอย่างเดิม

อ่านต่อ

DIRECTED BY:
แจ๊ส สยาม

STAR:
สันติสุข พรหมศิริ, สบันงา วงศ์โสภา

RELEASE DATE:
27 มกราคม 2533

GENRE:
Drama

Duration (mins):
126

GALLERY