คำมั่นสัญญา

PROMISE

เรื่องย่อ :

สารินเป็นเพื่อนกับน้องชลันดามาแต่เล็กๆจนโต สารินไปเป็นทหารแต่ก็มาบ้านบ่อยๆ พ่อแม่ของน้องชลันดาให้แต่งงานกับนายทหารเช่นกัน น้องชลันดาแต่งงานเพราะเห็นแก่พ่อแม่ แต่เธอก็ทนกับความทารุณของสามีไม่ไหว

อ่านต่อ

น้องชลันดามีโรคประจำตัวจึงกลับมาอยู่ในความดูแลของสาริน แต่ก็สายไปแล้ว น้องดาทนความบอบช้ำไม่ไหวและเสียชีวิตลง

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
คมสันต์ พงษ์สุธรรม

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
1 เมษายน 2530

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124

คำมั่นสัญญา

PROMISE

คำมั่นสัญญา
PROMISE

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

สารินเป็นเพื่อนกับน้องชลันดามาแต่เล็กๆจนโต สารินไปเป็นทหารแต่ก็มาบ้านบ่อยๆ พ่อแม่ของน้องชลันดาให้แต่งงานกับนายทหารเช่นกัน น้องชลันดาแต่งงานเพราะเห็นแก่พ่อแม่ แต่เธอก็ทนกับความทารุณของสามีไม่ไหว

อ่านต่อ

น้องชลันดามีโรคประจำตัวจึงกลับมาอยู่ในความดูแลของสาริน แต่ก็สายไปแล้ว น้องดาทนความบอบช้ำไม่ไหวและเสียชีวิตลง

DIRECTED BY:
คมสันต์ พงษ์สุธรรม

STAR:
จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ

RELEASE DATE:
1 เมษายน 2530

GENRE:
Drama

Duration (mins):
124

GALLERY