ขุนศึก

KUN SUK

 

เรื่องย่อ :

15 ปี หลังจากอยุธยาเสียกรุงให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนอยุธยากับหงสาวดี ได้ทรงหลั่งอุทกธาราประเทศตัดไมตรีกับกรุงหงสา ฝ่ายหงสายกกำลังบุกอยุธา “เสมา” ลูกชาย มั่น ช่างตีเหล็ก ซึ่งมีทักษะด้านดาบเชิงรบที่ดี ปรารถนาจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาแผ่นดินเกิดไว้ ได้คุมทหารกองหนึ่งจากท่าน “ขุนลิต”

อ่านต่อ

ขุนลิตสู้จนตัวตาย เสมาจึงสืบทอดเจตนารมณ์ทำงานต่อ โดยรวบรวมกองอาสาและนำเรื่องกราบเรียนพระธรรมนูญ และได้เข้าร่วมเป็นทัพหน้าของพระธรรมนูญ ตีทัพหงสาจนต้องถอยทัพกลับไป และทำให้เสมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนแสนศึกพ่าย

HDLOGO_G30

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
สมบัติ เมทะนี,นัยนา ชีวานันท์,ดวงดาว จารุจินดา,มานพ อัศวเทพ ,ดวงใจ หทัยกาญจน์ ,
สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์ ,จีระศักดิ ปิ่นสุวรรณ 
RELEASE DATE:
17 เมษายน 2519

GENRE:
Action

Duration (mins):
117

ขุนศึก

KUN SUK

 

ขุนศึก
KUN SUK

HDLOGO_G30

เรื่องย่อ :

15 ปี หลังจากอยุธยาเสียกรุงให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกรีธาทัพไทย พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา เข้ายึดเมืองแกลงอันเป็นเมืองเชื่อมเขตแดนอยุธยากับหงสาวดี ได้ทรงหลั่งอุทกธาราประเทศตัดไมตรีกับกรุงหงสา ฝ่ายหงสายกกำลังบุกอยุธา “เสมา” ลูกชาย มั่น ช่างตีเหล็ก ซึ่งมีทักษะด้านดาบเชิงรบที่ดี ปรารถนาจะใช้วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมารักษาแผ่นดินเกิดไว้ ได้คุมทหารกองหนึ่งจากท่าน “ขุนลิต”

อ่านต่อ

ขุนลิตสู้จนตัวตาย เสมาจึงสืบทอดเจตนารมณ์ทำงานต่อ โดยรวบรวมกองอาสาและนำเรื่องกราบเรียนพระธรรมนูญ และได้เข้าร่วมเป็นทัพหน้าของพระธรรมนูญ ตีทัพหงสาจนต้องถอยทัพกลับไป และทำให้เสมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนแสนศึกพ่าย

DIRECTED BY:
สักกะ จารุจินดา

STAR:
สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์

RELEASE DATE:
17 เมษายน 2519

GENRE:
Action

Duration (mins):
117

GALLERY